Kwiatkowska Monika, Jakie zmiany w prawie farmaceutycznym w 2015 r.?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 5 sierpnia 2015 r.
Autor:

Jakie zmiany w prawie farmaceutycznym w 2015 r.?

W 2015 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę – Prawo farmaceutyczne w zakresie fałszowania leków. Niniejszy komentarz przybliża najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację, które obejmują m.in. nowe obowiązki dla wytwórców, importerów i dystrybutorów produktów leczniczych, nowe przepisy regulujące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, czy pośrednictwo w obrocie lekami. Wskazano również rozszerzone uprawnienia państwowej inspekcji farmaceutycznej. Autor publikacji przybliża także zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, które mają ukrócić proceder sprzedaży leków za granicę przyczyniający się do powstawania znaczących niedoborów leków na rynku krajowym, a także ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 1 lipca 2015 r.), której unormowania zostały podyktowane m.in. pilną potrzebą ograniczenia dostępności produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, wykorzystywanych w celach pozamedycznych oraz do produkcji narkotyków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX