Paszkowski Artur, Jakie zmiany w kontraktowaniu świadczeń z NFZ od 1 stycznia 2015 r.?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 sierpnia 2016 r.
Autor:

Jakie zmiany w kontraktowaniu świadczeń z NFZ od 1 stycznia 2015 r.?

Reforma kolejkowa wprowadza wiele istotnych zmian w systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności w zakresie zawierania i realizacji umów z NFZ. Niniejszy komentarz omawia konkretne zmiany w zapisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 2015 r. i porównuje je z dotychczasowymi rozwiązaniami.

JEDNOSTKA REDAKCYJNA

PRZEDMIOT ZMIANY

ISTOTA ZMIANY

ZMIANA/NOWA REGULACJA

Art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z.

OZNACZENIE STRONY UMOWY

ZMIANA:

Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Fundusze Zdrowia (dotychczas pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia)

Art. 132a u.ś.o.z.

WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O ZAWARCIE I WYKONYWANIE UMOWY

NOWA REGULACJA:

Świadczeniodawcy mogą wspólnie ubiegać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX