Konieczna-Drzewiecka Beata, Sakowska-Baryła Marlena, Jakie są zalety i wady przetwarzania danych w chmurze, a jakie są zalety i wady rozwiązania polegającego na przechowywaniu danych w serwerze wewnętrznym placówki?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autorzy:

Jakie są zalety i wady przetwarzania danych w chmurze, a jakie są zalety i wady rozwiązania polegającego na przechowywaniu danych w serwerze wewnętrznym placówki?

Jakie są zalety i wady przetwarzania danych w chmurze, a jakie rozwiązania polegającego na przechowywaniu danych na serwerze wewnętrznym placówki?

Przetwarzanie danych w środowisku chmurowym wiąże się z wieloma korzyściami, ale także pewnymi wadami tego rozwiązania. Korzystanie z usług chmury obliczeniowej jest powszechne, musi jednak odbywać się z uwzględnieniem wymogów prawnych, organizacyjnych i technicznych, które z jednej strony wynikają z przepisów prawa, z drugiej zaś z pewnych powszechnie przyjmowanych standardów tego rodzaju świadczeń, wymuszonych koniecznością zapewniania adekwatnych rozwiązań technicznych, w tym odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX