Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jaki powinien być lider?

W artykule omówiono koncepcję efektywnego przywództwa przedstawioną przez amerykańskiego doradcę biznesu, Johna C. Maxwella. Według tej koncepcji, popartej dogłębną analizą i obserwacjami realiów organizacji, lider to osoba, która potrafi mobilizować siebie i innych do skutecznego działania. Jest niewiele osób, które mają wrodzone predyspozycje do bycia liderem, większość liderów wypracowuje swoje kompetencje przywódcze. Sprawny przywódca powinien posiadać umiejętność wyznaczania priorytetów, być spójny wewnętrznie (zachowywać się zgodnie z głoszonymi wartościami), promować pozytywną zmianę w organizacji oraz posiadać umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów. Dodatkowe cechy skutecznego lidera to odpowiednia postawa, umiejętność rozwijania podległych mu ludzi i umiejętność tworzenia wizji przyszłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?