Lenczyk-Woroniecka Katarzyna, Jak zwiększyć efektywność audytów?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Jak zwiększyć efektywność audytów?

Postrzeganie audytu wewnętrznego jako wsparcia dla kierownika jednostki zależy od stopnia zadowolenia z jego pracy, która oceniana jest przez efektywność. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia efektywności, ale można przyjąć, że dotyczy pewnej relacji efektów do nakładów, co w przypadku audytu przekłada się na użyteczność wyników audytu dla kierownika jednostki. Niewątpliwie jest ona uzależniona od sprawności działania audytora, a więc od umiejętności jego działania oraz skuteczności postrzeganej jako umiejętność właściwego wybrania celu zadania audytowego. Niniejszy komentarz ma na celu przyjrzeniu się tym dwóm zagadnieniom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX