Liżewski Sławomir, Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 12 lipca 2017 r.
Autor:

Jak zarejestrować spółkę w KRS?

Od 1 grudnia 2014 r. podlegające zgłoszeniu dane dzielimy na podstawowe i uzupełniające. Wniosek do sądu rejestrowego obejmuje dane podstawowe. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru, a następnie dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP) i rejestru REGON, a z CRP-KEP dane są przekazywane do ZUS. Natomiast dane uzupełniające trzeba zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu NIP-8.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX