Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – poradnik na przykładach - OpenLEX

SKALSKA MAGDALENA, Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – poradnik na przykładach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – poradnik na przykładach

Pracownikowi przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy. Ustalając wynagrodzenie urlopowe należy pamiętać, że urlopu udziela się w dniach, a rozlicza w godzinach, biorąc pod uwagę tylko te dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Zasada ta ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zatrudnionych na niepełnym etacie oraz w systemach czasu pracy innych niż podstawowy (np. w systemie równoważnym). Zgodnie z fundamentalną zasadą, za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Na podstawę wymiaru tego wynagrodzenia składają się stałe i zmienne jego składniki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX