Czub-Kiełczewska Sylwia, Jak ustalić właściwy zakres danych przetwarzanych w interesie publicznym?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Jak ustalić właściwy zakres danych przetwarzanych w interesie publicznym?

Przepisy o ochronie danych w wielu przypadkach zezwalają administratorowi na samodzielne i autorytarne ustalenie zakresu danych osobowych, które są mu niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania. Ustalenie tego zakresu powinno być realizowane w oparciu o zasady minimalizacji oraz celowości określone w art. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO. Jednakże w praktyce okazuje się to bardzo trudne, szczególnie gdy potrzeby i cele administratora okazują się nie do końca skonkretyzowane i chciałby on pozyskać dane „na wszelki wypadek, bo w przyszłości mogą być potrzebne”. Jest to argument, z którym spotykam się wielokrotnie w codziennej pracy, a który w dłuższej perspektywie prowadzi do wielu problemów z pozyskanymi, nadmiarowymi danymi, w szczególności w kwestii ograniczenia...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access