Pietruszyńska Katarzyna, Jak ustalić w informacji warunki zatrudnienia dla niepełnoetatowca?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Jak ustalić w informacji warunki zatrudnienia dla niepełnoetatowca?

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika o jego warunkach zatrudnienia. Taką informację pracodawca powinien przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy. Informację o warunkach zatrudnienia pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi niezależnie od rodzaju umowy o pracę, dotyczy to więc zarówno umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, ja i umów terminowych (umowa o pracę na czas określony, okres próbny).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX