Jak ustalić w informacji warunki zatrudnienia dla niepełnoetatowca? - OpenLEX

Pietruszyńska Katarzyna, Jak ustalić w informacji warunki zatrudnienia dla niepełnoetatowca?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak ustalić w informacji warunki zatrudnienia dla niepełnoetatowca?

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek poinformowania pracownika o jego warunkach zatrudnienia. Taką informację pracodawca powinien przekazać pracownikowi na piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Pisemną informację o warunkach zatrudnienia pracodawca ma obowiązek przekazać każdemu pracownikowi niezależnie od rodzaju umowy o pracę, dotyczy to więc zarówno umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, ja i umów terminowych (umowa o pracę na czas określony, okres próbny, czy na zastępstwo).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX