Jak przygotować się na kontrolę inspektorów UODO w zakresie zgodności wykorzystywanego monitoringu wizyjnego z przepisami RODO - OpenLEX

Czub-Kiełczewska Sylwia, Jak przygotować się na kontrolę inspektorów UODO w zakresie zgodności wykorzystywanego monitoringu wizyjnego z przepisami RODO

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Jak przygotować się na kontrolę inspektorów UODO w zakresie zgodności wykorzystywanego monitoringu wizyjnego z przepisami RODO

W styczniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował roczny plan kontroli sektorowych na 2019 r. Kontrole planowane nie wykluczają doraźnych kontroli wynikających ze zgłoszonych naruszeń ochrony danych osobowych. Jednym z obszarów podlegających sprawdzeniu będzie wykorzystywanie monitoringu wizyjnego. Szczególnie inspektorzy przyjrzą się zasadom funkcjonowania monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych, a także monitoringu miejskiego. Podczas kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych u pracodawców będzie także badana adekwatność stosowania przez nich monitoringu w zakładzie pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX