Jak przygotować regulamin udzielania zamówień na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych - OpenLEX

Sendrowski Paweł , Jak przygotować regulamin udzielania zamówień na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Jak przygotować regulamin udzielania zamówień na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych

Każdy regulamin udzielania zamówień powinien zawierać w sobie kilka niezbędnych elementów, mieć określoną strukturę, ale przede wszystkim powinien pomagać zamawiającym w procesie udzielania zamówień oraz stanowić narzędzie do sprawnego i zgodnego z przepisami oraz naczelnymi zasadami zamówień publicznych wydatkowania środków publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX