Jak postępować z osobą uzależnioną w pracy przed leczeniem i po? - OpenLEX

Litwa-Janowska Agnieszka, Jak postępować z osobą uzależnioną w pracy przed leczeniem i po?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak postępować z osobą uzależnioną w pracy przed leczeniem i po?

Artykuł porusza podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem w pracy osoby uzależnionej w aktywnym okresie choroby, zawiera wskazówki pomagające rozpoznać i reagować na ten rodzaj trudności u pracownika/współpracownika, a także omawia etapy postępowania z osobą po leczeniu z różnych perspektyw i postaw wobec tej choroby.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX