Sługocka Martyna, Jak postępować z dzikimi zwierzętami na terenach miast i wsi?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Jak postępować z dzikimi zwierzętami na terenach miast i wsi?

Pojawienie się w mieście lub na wsi dzikiego zwierzęcia wywołuje wiele emocji, a często też szkód. W komentarzu wyjaśniono, jakie zwierzęta uważa się za dzikie, które przepisy mają do nich zastosowanie oraz kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez te zwierzęta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX