Łyjak Grzegorz, Jak należy przygotować zakład do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak należy przygotować zakład do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) może spodziewać się zarówno każdy pracodawca, jak i przedsiębiorca niebędący pracodawcą, na rzecz którego pracę wykonują osoby fizyczne lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności kontrolne są przeprowadzane po to, by ustalić, czy podmioty te przestrzegają przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp. Niewiedza na temat uprawnień i obowiązków obydwu stron postępowania kontrolnego, tj. inspektora pracy i pracodawcy, jest często powodem obaw przed kontrolą. Stąd też poznanie sposobu działania inspektorów pracy, ich uprawnień oraz zakresu tematycznego kontroli pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do kontroli PIP, w tym na wcześniejsze wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX