Jak dostosować przekaz oceny okresowej do typu pracownika? - OpenLEX

Mandrosz Joanna, Jak dostosować przekaz oceny okresowej do typu pracownika?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Jak dostosować przekaz oceny okresowej do typu pracownika?

Wiele opracowań dotyczących aktualnych trendów w dziedzinie HRM podkreśla potrzebę aktualizacji i doskonalenia tradycyjnych procedur oceny okresowej pracowników. Można przewidywać, że chociażby na skutek zmiany generacyjnej składu zespołów ocenę roczną zastąpi w przyszłości znacznie częstszy, lub nawet udzielany ad hoc, feedback dotyczący poszczególnych realizowanych przez danego pracownika zadań. Z wielu powodów ocena roczna, mająca charakter szeroko zakrojonego, wysoce sformalizowanego przedsięwzięcia, stała się problematycznym zobowiązaniem zarówno dla ocenianych pracowników, jak i prowadzących ten proces menedżerów. Co więc można przedsięwziąć, by ocenę okresową uczynić bardziej efektywną?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX