Istotne podobieństwo produktów leczniczych - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Istotne podobieństwo produktów leczniczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Istotne podobieństwo produktów leczniczych

Komentarz poświęcony jest istotnemu podobieństwu produktów leczniczych, ze szczególnych uwzględnieniem zagadnienia tzw. leków generycznych. Przedstawiono przepisy krajowe i unijne regulujące tę kwestię. Problematykę artykułu oparto także na orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w głośnej sprawie Generics.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX