Chlebowski Jakub, Wachowska Agnieszka, Istota i praktyczne aspekty umowy CLA

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Istota i praktyczne aspekty umowy CLA

W komentarzu omówione zostały podstawowe cele wykorzystania umów contributor agreement (contributor license agreement i contributor assignment agreement) w projektach informatycznych realizowanych w oparciu o zasady open source. W opracowaniu zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z zawieraniem tego typu umów pod prawem polskim. W publikacji wyjaśniono czym są licencje contributor license agreement (CLA), a także opisano wymogi oraz ryzyka, jakie wynikają z uzyskiwania licencji na korzystanie z oprogramowania na podstawie contributor license agreement oraz nabycia przez właściciela projektów open source autorskich praw majątkowych na podstawie contributor assignment agreement. Dodatkowo komentarz dotyka zagadnień dotyczących potencjalnego konfliktu pomiędzy umową contributor agreement a „licencjami wirusowymi” wykorzystywanymi w projektach open source.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX