Bernat Michał, IP BOX również w Polsce: preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

IP BOX również w Polsce: preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej

Poniższy komentarz stanowi wprowadzenie do zasad stosowania IP Box, dostępnej od kilku lat zachęty podatkowej zmierzającej do stymulowania działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w Polsce. W zarysie omówiono główne elementy konstrukcyjne IP Box, w dużej mierze wynikające z regulacji OECD normujących wprowadzanie takich rozwiązań w poszczególnych państwach. W tym zakresie omówiony został katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wskaźnik nexus ilustrujący związek tych praw z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną w Polsce, sposób obliczania dochodu objętego preferencyjną stawką 5% podatku, szczególną ewidencję podatkową dla potrzeb IP Box oraz zasady jego łączenia z innymi zachętami podatkowymi. Komentarz zwraca również uwagę na wątpliwości związane z interpretacją polskich przepisów o IP Box (oraz ich możliwe rozstrzygnięcie), jak również wskazuje na praktyczne aspekty ich stosowania przez przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX