Inwestycje w obcych środkach trwałych w księgach rachunkowych - OpenLEX

Sobolewska Marianna, Inwestycje w obcych środkach trwałych w księgach rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Inwestycje w obcych środkach trwałych w księgach rachunkowych

W komentarzu zostało omówione zagadnienie dokonywania inwestycji w obcych środkach trwałych, ich amortyzacji oraz wyceny. Autor na licznych przykładach omówił również zasady ewidencji tych inwestycji w księgach rachunkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX