Inwestycja w obcym środku trwałym w kontekście podatku od nieruchomości - OpenLEX

Pancewicz Magdalena, Wojtowicz-Janicka Katarzyna, Inwestycja w obcym środku trwałym w kontekście podatku od nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Inwestycja w obcym środku trwałym w kontekście podatku od nieruchomości

Zagadnienie odnoszące się do inwestycji w obcym środku trwałym dotyczy nierzadko wydatków ponoszonych na dostosowanie cudzej budowli do własnych potrzeb w prowadzonej działalności gospodarczej. Powstają w związku z tym wątpliwości w przedmiocie wpływu poczynionych nakładów inwestycyjnych na rozliczenie podatku od nieruchomości. Ponadto, warto mieć na uwadze, że problem ten dotyczy głównie określonej grupy posiadaczy zależnych, którzy spełniają definicję podatnika podatku od nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX