Kowalski Radosław, Interpretacja indywidualna: co musi zawierać uzasadnienie interpretacji - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Interpretacja indywidualna: co musi zawierać uzasadnienie interpretacji - omówienie orzecznictwa

Podatnik, płatnik czy inkasent mający wątpliwości co do wykładni i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego może złożyć wniosek o interpretację indywidualną. Interpretacja indywidualna wydawana jest na płaszczyźnie konkretnych stanów faktycznych lub w odniesieniu do zdarzeń przyszłych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX