Karciarz Mateusz, Interpelacje i zapytania radnych samorządowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Interpelacje i zapytania radnych samorządowych

Wprowadzona do samorządowych ustaw ustrojowych instytucja interpelacji i zapytań radnych regulowana była dotychczas przepisami rangi statutowej w niemal każdej jednostce samorządu terytorialnego. Wprowadzenie powyższych kwestii wyraźnie w ww. ustawach nie doprowadzi w praktyce (w większości jednostek samorządu terytorialnego) do rewolucyjnych zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX