Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Intercyza majątkowa małżeńska jako metoda ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności cywilnej i podatkowej małżonka przedsiębiorcy

Celem komentarza jest ukazanie intercyzy majątkowej małżeńskiej jako prostej i skutecznej metody ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności cywilnej, a przede wszystkim odpowiedzialności podatkowej małżonka przedsiębiorcy za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy, a także - dla przeciwieństwa - ukazanie skali zagrożeń dla małżonka przedsiębiorcy, a w ten sposób dla całej rodziny, wynikających z faktu pozostawania we wspólności ustawowej małżeńskiej z przedsiębiorcą. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego lub oboje małżonków, najkorzystniejszym prawnie i podatkowo ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej ustanowiony w drodze intercyzy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?