Wajda Paweł, Instytucja wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ w odniesieniu do decyzji KNF – cz. I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Instytucja wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ w odniesieniu do decyzji KNF – cz. I

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część analizy poświęconej ocenie możliwości zastosowania środka prawnego, jakim jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ do decyzji administracyjnych wydawanych przez organ nadzoru nad polskim rynkiem finansowym – Komisję Nadzoru Finansowego. W części tej autor dokonuje analizy norm kodeksu postępowania administracyjnego pod kątem możliwości wykorzystania analizowanego środka prawnego do wymienionych rozstrzygnięć nadzorczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX