Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji banków prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny –... - OpenLEX

Obzejta Łukasz, Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji banków prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – działalność i likwidacja

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji banków prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – działalność i likwidacja

W niniejszym komentarzu scharakteryzowano działalność prowadzoną przez instytucję pomostową. Działalność ta opiera się na uprzednim przeniesieniu do instytucji pomostowej praw udziałowych w banku w restrukturyzacji, jego przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań. Komentarz porusza również kwestię outsourcingu działalności instytucji pomostowej oraz wstąpienia przez nią (sukcesji) w prawa i obowiązki banku w restrukturyzacji. Wskazano w nim też szczególne uregulowania dotyczące działania instytucji pomostowej w bankowości spółdzielczej. Na zakończenie omówione zostały sposoby zakończenia działalności przez instytucję pomostową, w tym proces jej likwidacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX