Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - definicja i... - OpenLEX

Obzejta Łukasz, Krudysz Marcin, Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - definicja i tworzenie (część I)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Instytucja pomostowa jako narzędzie przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - definicja i tworzenie (część I)

W komentarzu opisano instytucję pomostową. Stanowi ona jedno z narzędzi przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Znajdują się w nim informacje na temat genezy tej instytucji w polskim porządku prawnym, wyjaśnienie jej definicji i celów, które realizuje poprzez swoją działalność, oraz opis sposobu jej tworzenia, w tym także w sytuacji, w której nie są spełnione wszystkie wymogi prawne w tym zakresie. Komentarz porusza też kwestię uprawnień właścicielskich Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w stosunku do instytucji pomostowej, sposób nadzoru nad nią oraz problematykę tajemnicy bankowej w kontekście jej działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX