Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrzanych oraz chorych na choroby zakaźne (w tym COVID 19)

Choroby zakaźne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Prawo określa instrumenty zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Wobec osób podejrzanych o zachorowanie i chorych na choroby zakaźne, jak też i zdrowych mogą być stosowane różne, adekwatne formy przymusu medycznego, w szczególności kwarantanna, przymusowe leczenie oraz hospitalizacja. Celem komentarza jest przedstawienie regulacji, które dotyczą bezpośrednio możliwych do zastosowania form przymusu medycznego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych u ludności, ze szczególnym odniesieniem do koronawirusa SARS-CoV-2. Poza zakresem analizy pozostaje kwestia szczepień ochronnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?