Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrzanych oraz chorych na choroby zakaźne(w tym COVID 19) - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrzanych oraz chorych na choroby zakaźne(w tym COVID 19)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Instrumenty przymusu stosowane wobec osób podejrzanych oraz chorych na choroby zakaźne(w tym COVID 19)

Choroby zakaźne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Prawo określa instrumenty zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Wobec osób podejrzanych o zachorowanie i chorych na choroby zakaźne, jak też zdrowych mogą być stosowane różne, adekwatne formy przymusu medycznego, w szczególności kwarantanna, przymusowe leczenie oraz hospitalizacja. Celem komentarza jest przedstawienie regulacji, które dotyczą bezpośrednio możliwych do zastosowania form przymusu medycznego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych u ludności, ze szczególnym odniesieniem do koronawirusa SARS-CoV-2. Poza zakresem analizy pozostaje kwestia szczepień ochronnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX