Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor:

Inny podmiot - podwykonawstwo - podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, cz. II

Komentarz ma za zadanie przedstawić zasady warunkujące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który posługuje się zasobami podmiotu trzeciego i ewentualny udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, udział podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oraz wskazać na różnice pomiędzy udziałem podmiotów trzecich, podwykonawstwem a uczestnictwem podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jest to część druga opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?