Ingerencja uprawnionych organów w prawo wykonywania zawodu pielęgniarki - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Ingerencja uprawnionych organów w prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ingerencja uprawnionych organów w prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Posiadanie prawa wykonywania zawodu warunkuje jego legalne wykonywanie przez pielęgniarkę bądź położną. Prawo powyższe nadawane jest przez samorząd zawodowy i – generalnie ujmując – może doznawać różnego typu uszczerbków wskutek realizacji uprawnień ustawowych przez samorząd zawodowy lub w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Analiza przybliża regulacje ustawowe dotyczące dozwolonych działań (ingerencji) samorządu zawodowego oraz organów postępowania karnego w prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w aspekcie jego zawieszenia i pozbawienia (z uwzględnieniem nowych ustaw z 2011 r. dotyczących wykonywania zawodu i samorządu pielęgniarek).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?