Sokołowska Katarzyna, Sokołowski Łukasz Mikołaj, Informowanie o obecności alergenów w żywności - wybrane problemy praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autorzy:

Informowanie o obecności alergenów w żywności - wybrane problemy praktyczne

Komentarz dotyczy praktycznych problemów znakowania obecności alergenów w żywności. Jest próbą wyjaśnienia często pojawiających się wątpliwości. Ich wyboru dokonano w oparciu o częstotliwość prowadzonych sporów i ważkość poruszanych kwestii. Obejmują one zagadnienia związane zarówno z dobrowolnym, jak i obowiązkowym informowaniem o obecności alergenów, a także charakterem prawnym wykazu substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX