Kawecka Anna, Informatyzacja świadczeń rodzinnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 grudnia 2015 r.
Autor:

Informatyzacja świadczeń rodzinnych

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja wprowadzająca przepisy, które mają ułatwić załatwianie spraw przez osoby ubiegające się - między innymi o świadczenia rodzinne - przez internet. Zmiany mają przyczynić się do likwidacji barier administracyjnych w stosunku do obywateli, poprzez zwolnienie ich z obowiązku pozyskiwania od różnych organów wymaganych przepisami zaświadczeń i informacji, celem przedłożenia ich organowi właściwemu. Dla organu realizującego świadczenia rodzinne oznacza to, że będzie zobowiązany samodzielnie, w zależności od możliwości w formie papierowej lub elektronicznej, pozyskać dane dotyczące osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od innych organów realizujących zadania publiczne w zakresie m.in. sytuacji dochodowej, niepełnosprawności czy składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX