Koralewski Michał, Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS oraz procedury dotyczącej rejestracji spółki przez system elektroniczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS oraz procedury dotyczącej rejestracji spółki przez system elektroniczny

Począwszy od 01 lipca 2021 roku wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS składane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Niniejszy komentarz praktyczny poświęcony jest omówieniu procedury wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców z uwzględnieniem wskazanej zmiany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX