Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Informatyczne źródła informacji o dłużnikach w postępowaniu egzekucyjnym

Każdy kto kiedykolwiek składał wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego doskonale zdawał sobie sprawę, iż spoczywa na nim jako wierzycielu szereg obowiązków informacyjnych, które to w istocie mają ułatwić i przyśpieszyć przebieg postępowania prowadzonego przez Komornika Sądowego. Stąd też na wierzycielu spoczywa obowiązek szczegółowego wskazania takich danych jak imię i nazwisko dłużnika lub jego nazwę (jeśli mowa o osobie prawnej), PESEL, NIP, REGON, KRS, nr dowodu osobistego czy też imiona rodziców lub współmałżonka dłużnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?