Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 kwietnia 2017 r.
Autor:

Informacje podatkowe

Obecny system podatkowy oparty został na samoobliczeniu oraz obliczeniu płatniczym. Ma to ten skutek, iż na podmiotach prawa, innych niż organy podatkowe, spoczywają obowiązki w zakresie obliczania podatku. Jednocześnie podmioty te spełniają także inne obowiązki instrumentalne, w tym gromadzą dokumentację podatkową, przechowują ją przez określony czas, a także w niektórych sytuacjach przekazują organom informacje podatkowe. Przy samoobliczeniu aktywność organów podatkowych sprowadzona została do czynności kontrolnych i ewentualnego skorygowania zadeklarowanego przez podatnika podatku. Dokonując tych czynności, organy muszą dysponować informacjami dotyczącymi podmiotów stosunków podatkowoprawnych oraz rozmiaru zdarzeń, z którymi związane są konsekwencje podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?