Informacja zwrotna w ocenie 360 stopni - OpenLEX

Józefowicz Anna, Informacja zwrotna w ocenie 360 stopni

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Informacja zwrotna w ocenie 360 stopni

Omówiono metodę oceny 360o, zwaną także informacją zwrotną 360o. Przedstawiono zasady ewaluacji, zastosowanie metody, dobór kryteriów oceny, dobór oceniających, zasady ich przygotowania, przebiegu badania, przekazywanie i wykorzystywanie wyników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX