Król Lidia, Informacja geologiczna – własność i udostępnianie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 października 2023 r.
Autor:

Informacja geologiczna – własność i udostępnianie

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze reguluje wymagania dotyczące statusu informacji geologicznej, jej własności, sposobu udostępniania i wykorzystania.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do administracji geologicznej, organów koncesyjnych, projektantów geologicznych oraz użytkowników złóż.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX