Indywidualny „pakiet socjalny” - samochód i komputer jako dodatkowy element wynagradzania - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Indywidualny „pakiet socjalny” - samochód i komputer jako dodatkowy element wynagradzania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Indywidualny „pakiet socjalny” - samochód i komputer jako dodatkowy element wynagradzania

Komentarz omawia świadczenia, jakie mogą przysługiwać poszczególnym pracownikom na podstawie zawartego z pracodawcą "indywidualnego pakietu socjalnego". W tekście scharakteryzowano zasady przyznawania poszczególnych dodatków oraz przykłady sytuacji, w jakich może wystąpić, np. przyznanie samochodu służbowego, komputera przenośnego, zakup ubrania (służbowego, reprezentacyjnego). Uwypuklono także zalety i wady przytoczonych poniżej świadczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX