Jakubik Mateusz, Świętnicki Tomasz, Indywidualny monitoring pracownika – zagadnienie monitorowania pracowników i ich danych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autorzy:

Indywidualny monitoring pracownika – zagadnienie monitorowania pracowników i ich danych

Niniejszy artykuł poświęcony jest różnym formom monitorowania pracowników przez pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii danych osobowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX