Klimczak Katarzyna, Indywidualne stawki amortyzacji dla środków trwałych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Indywidualne stawki amortyzacji dla środków trwałych

Komentarz przedstawia zasady, na jakich podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stosując indywidualne stawki amortyzacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX