Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 7 sierpnia 2020 r.
Autor:

Indywidualna praktyka lekarska i indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w świetle ustawy o działalności leczniczej

Niniejszy komentarz został poświęcony kluczowym zagadnieniom związanym z prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej. Omówione zostały najistotniejsze kwestie, w szczególności wpis do rejestru oraz warunki podejmowania działalności leczniczej, zmiany dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Poruszono również problematykę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem praktyki lekarskiej, w tym zasad zatrudniania, zakazu reklamy, a także przeprowadzania kontroli przez okręgową radę lekarską.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?