Różycki Karol, Import towarów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Import towarów

Komentarz stanowi omówienie krajowej i unijnej problematyki dotyczącej importu towarów. Autor wskazuje w nim na moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów, podstawę opodatkowania, zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów, stawki oraz zakres zwolnień.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX