HR Compliance a prawa pracownika i obowiązki pracodawcy w Polsce - OpenLEX

Majewska Milena Daria, HR Compliance a prawa pracownika i obowiązki pracodawcy w Polsce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

HR Compliance a prawa pracownika i obowiązki pracodawcy w Polsce

W Polsce procedura HR compliance musi opierać się na przestrzeganiu podstawowych praw pracowników i spełnianiu obowiązków pracodawcy. W systemie polskiego prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX