Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autorzy:

Hipoteka przymusowa

Komentarz stanowi omówienie instytucji hipoteki przymusowej na gruncie Ordynacji podatkowej. Autor wskazuje na podmiotowy i przedmiotowy zakres hipoteki, sposób i skutki powstania hipoteki, wygaśnięcie, zasady składania wniosku o założenie księgi wieczystej oraz na obowiązek wyjawienia nieruchomości oraz praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?