Janczukowicz Krzysztof, Handel ludźmi w praktyce sądów karnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Handel ludźmi w praktyce sądów karnych

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia, z jakimi borykają się sądy karne przy rozpatrywaniu spraw dotyczących handlu ludźmi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX