Ćwirko Halina, Hałas i drgania mechaniczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Hałas i drgania mechaniczne

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z występowaniem hałasu i drgań mechanicznych w miejscu pracy. Do najważniejszych należą: wykonywanie pomiarów w środowisku pracy i analiza ich wyników, ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oraz eliminowanie ryzyka zawodowego u źródła lub ograniczanie go do możliwie najniższego poziomu. Przy eliminacji lub ograniczaniu ryzyka zawodowego należy uwzględnić dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX