Koralewski Michał, Grupy spółek - nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych (rozszerzone kompetencje i obowiązki)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Grupy spółek - nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych (rozszerzone kompetencje i obowiązki)

Wprowadzenie do polskiego prawa handlowego pojęcia grupy spółek, spowodowało konieczność przemodelowania pozycji ustrojowej organów spółek kapitałowych, aby te mogły sprostać nowej roli, jaką jest zarządzanie albo nadzór nad spółką dominującą oraz spółką albo spółkami zależnymi. Istotą grupy spółek jest bowiem kierowanie się przez wszystkich uczestników takiej grupy, wspólnym interesem oraz sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnym.

Rozszerzeniu ulec musiały nie tylko zatem kompetencje ale także i obowiązki organów w spółkach kapitałowych. Przy czym, szczególną rolę ustawodawca powierzył radom nadzorczym spółek dominujących. Organy te zyskały bowiem nowe instrumenty nadzoru nad całą grupą spółek. Zwiększono także odpowiedzialność ich członków za podejmowane decyzje. Wielość zmian, z których część odnosić się będzie także do indywidualnych spółek kapitałowych będących poza strukturą grupy, uzasadnia omówienie nowych zasad organizacji pracy rad nadzorczych w niniejszym komentarzu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX