Koralewski Michał, Grupa spółek – definicja i praktyczne problemy holdingów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Grupa spółek – definicja i praktyczne problemy holdingów

Z dniem 13 października 2022 roku w życie wchodzą przepisy Kodeksu spółek handlowych nazywane prawem holdingowym, prawem grup spółek, a także prawem koncernowym. Wprowadzają one do polskiego prawa handlowego regulację szczególnego typu stosunku zależności pomiędzy spółką dominującą i spółkami zależnymi. I chociaż uchwalenie przedmiotowej zmiany nie było wymogiem ustawodawstwa Unii Europejskiej, to jednak brak przepisów holdingowych czynił krajowe regulacje przestarzałymi na tle europejskim. Pod wpływem zatem głosów płynących zarówno od przedstawicieli doktryny, jak i uczestników obrotu gospodarczego, prawodawca zdecydował się na uzupełnienie Kodeksu spółek handlowych o normy statuujące grupę spółek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX