Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - konsekwencje likwidacji pojęcia względów... - OpenLEX

Kupień Łukasz, Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - konsekwencje likwidacji pojęcia względów technicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - konsekwencje likwidacji pojęcia względów technicznych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. z przepisów o podatku od nieruchomości usunięto pojęcie względów technicznych, które pozwalało na zastosowanie niższej stawki podatku od nieruchomości wobec gruntów i budynków oraz na brak opodatkowania budowli, które nie są i nie mogą być wykorzystywane ze względów technicznych. Zostało ono zastąpione wymogiem, aby wobec obiektów budowlanych wydana została ostateczna decyzja o rozbiórce obiektu poprzez organ nadzoru budowlanego lub górniczego. Zmiana ta spowodowała bardzo istotne zawężenie możliwości obniżenia stawki podatku od nieruchomości ze względów technicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?