Kowalski Radosław, Granice ekonomiczne zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach w aspekcie optymalizacji podatkowo-ubezpieczeniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Granice ekonomiczne zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach w aspekcie optymalizacji podatkowo-ubezpieczeniowej

Koszty zatrudnienia pracownika to dla wielu polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych i średnich, jedno z najpoważniejszych obciążeń finansowych. Z jednej bowiem strony podnosi się hasła likwidacji bezrobocia i w tym celu walki z „umowami śmieciowymi” (od 2022 r. znacznie bardziej zdecydowane i skierowane wyłącznie przeciwko pracodawcom), z drugiej strony nie robi się nic, aby obniżyć koszty pracy, a wręcz w ramach Polskiego Ładu nastąpiło ich rzeczywiste podwyższenie (a już na pewno zostały skomplikowane rozliczenia płatnicze, co w konsekwencji przekłada się na podwyższenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę). Z tego powodu w wielu sytuacjach korzystniejsze może okazać się rozwiązanie polegające na szukaniu alternatywnych do stosunku pracy rozwiązań lub dociążanie zatrudnianych już pracowników. Jakich fiskalnych kosztów pracy należy się spodziewać, gdzie jest granica wytrzymałości przedsiębiorców, wreszcie jakie są alternatywy – o tym w niniejszym opracowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX