Liszcz Teresa, Gotowość do pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Gotowość do pracy

Szczegółowa analiza pojęcia „gotowości do pracy” w świetle różnych doktryn prawnych, szczególnie w sytuacji bezprawnej odmowy zatrudnienia, oraz wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. Omówiono także pokrewne pojęcia „pogotowia do pracy” i „gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX